คอร์ส ม.ต้น

คอร์ส ม.ปลาย

chemetry-hight

เคมี ม.ปลาย

เคมีจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป คอร์สนี้จะทำให้น้องๆ เข้าใจเคมีแบบกระชับ ชัดเจน และเห็นภาพ ซึ่งจะช่วยน้องๆ สามารถวิเคราะห์โจทย์ ได้ดียิ่งขึ้น อัดแน่นด้วยเนื้อหาแบบเข้มข้น ครอบคลุมทุกประเด็น สามารถเรียนล่วงหน้าหรือเรียนทบทวนไปพร้อมๆ กับในห้องเรียน เพิ่มคะแนนสอบทั้ง midterm และ final รวมถึงการปูพื้นฐานวิชาเคมีสู่สนามสอบเข้ามหาวิทยาลัย เนื้อหาครบเข้มตรงตามหลักสูตร เรียนแบบแยกเทอม เน้นความสอดคล้องของช่วงเวลาในการเรียน …

คอร์ส ประถม

math-ม-ต้น

คณิตศาสตร์ ประถม

ปูพื้นฐานให้น้องๆ เป็นเด็กเก่งคณิตศาสตร์ เจาะลึกทุกประเด็นที่ใช้สอบ พร้อมรับมือด้วยการฝึกจากโจทย์จริง จากสนามสอบโรงเรียนดังทั่วประเทศ เนื้อหาครบเข้มตรงตามหลักสูตร เรียนแบบแยกเทอม เน้นความสอดคล้องของช่วงเวลาในการเรียน ระดับ ป.4 เทอม 1 (30 ชม./2500 บาท) บทที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 บทที่ 2 …

  • sci-ประถม

    วิทยาศาสตร์ ประถม

    ปูพื้นฐานให้น้องๆ เป็นเด็กเก่งวิทยาศาสตร์ เจาะลึกทุกประเด็นที่ใช้สอบ พร้อมรับมือด้วยการฝึกจากโจทย์จริง จากสนามสอบโรงเรียนดังทั่วประเทศ