คอร์ส ม.ต้น

summer-course-64

คอร์สเรียน Summer ’64

อย่าปล่อยเวลาแต่ละวินาที ให้เสียเปล่า เพราะความสำเร็จต้องการเวลา ถ้าเวลาและโอกาสผ่านไปแล้ว มันย้อนคืนมาไม่ได้ ถึงมีเงินเป็นล้านก็ซื้อเวลาและโอกาสให้คืนมาไม่ได้เช่นกัน ปิดเทอม Summer นี้ขอเชิญน้องๆ มาพัฒนาตนเองกับคอร์สเรียนคุณภาพ อัดแน่นด้วยเนื้อหาแบบเข้มข้น ครอบคลุมทุกประเด็น คอร์ส Summer ’64 เริ่มเรียน 16 – 30 เม.ย. 64 สำหรับน้องๆ ที่กำลังจะขึ้น …

คอร์ส ม.ปลาย

summer-course-64

คอร์สเรียน Summer ’64

อย่าปล่อยเวลาแต่ละวินาที ให้เสียเปล่า เพราะความสำเร็จต้องการเวลา ถ้าเวลาและโอกาสผ่านไปแล้ว มันย้อนคืนมาไม่ได้ ถึงมีเงินเป็นล้านก็ซื้อเวลาและโอกาสให้คืนมาไม่ได้เช่นกัน ปิดเทอม Summer นี้ขอเชิญน้องๆ มาพัฒนาตนเองกับคอร์สเรียนคุณภาพ อัดแน่นด้วยเนื้อหาแบบเข้มข้น ครอบคลุมทุกประเด็น คอร์ส Summer ’64 เริ่มเรียน 16 – 30 เม.ย. 64 สำหรับน้องๆ ที่กำลังจะขึ้น …

คอร์ส ประถม

summer-course-64

คอร์สเรียน Summer ’64

อย่าปล่อยเวลาแต่ละวินาที ให้เสียเปล่า เพราะความสำเร็จต้องการเวลา ถ้าเวลาและโอกาสผ่านไปแล้ว มันย้อนคืนมาไม่ได้ ถึงมีเงินเป็นล้านก็ซื้อเวลาและโอกาสให้คืนมาไม่ได้เช่นกัน ปิดเทอม Summer นี้ขอเชิญน้องๆ มาพัฒนาตนเองกับคอร์สเรียนคุณภาพ อัดแน่นด้วยเนื้อหาแบบเข้มข้น ครอบคลุมทุกประเด็น คอร์ส Summer ’64 เริ่มเรียน 16 – 30 เม.ย. 64 สำหรับน้องๆ ที่กำลังจะขึ้น …