จากที่ทางโรงเรียนได้พบปัญหาที่เกิดขึ้นกับน้องๆ โดยส่วนใหญ่ที่มาลงเรียนกับเรา ก็คือผลการเรียนยังไม่ได้ตามมาตรฐานที่เราต้องการ จากการคิดวิเคราะห์และทบทวนถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว มีสิ่งหนึ่งที่น้องๆ มีเหมือนกันก็คือ การขาดการอ่านทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่ได้เรียนไป ปัจจุบันครูผู้สอนได้ใช้วิธีพูดเน้นย้ำถึงข้อดีของการอ่านหนังสือและใช้การทดสอบเพื่อกระตุ้นให้น้องๆ ได้มีการอ่านหนังสือมากขึ้น ซึ่งวิธีการดังกล่าวก็ใช้ได้ผลกับน้องๆ เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่มีอีกส่วนมากที่ใช้ไม่ได้ผลเพราะผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบไม่ได้มีผลอะไรต่อน้องๆ เหล่านั้นเหมือนการเรียนในระบบ เนื่องจากเนื้อหาในการเรียนการสอนแต่ละวิชาของโรงเรียนของเรานั้นจะมีรายละเอียดมากกว่าการเรียนปกติที่โรงเรียน ด้วยความมุ่งหวังที่จะให้น้องได้พัฒนาตนเองมากขึ้น ดังนั้นการอ่านทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนจากครูผู้สอนแต่ละครั้งจึงมีความจำเป็น เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้ความรู้เหล่านั้นมีความคงทนอยู่กับตัวน้องๆ ไปตลอด ซึ่งผู้ปกครองมีส่วนเป็นอย่างยิ่งในการที่จะทำให้เกิดกิจกรรมดังกล่าวเพราะน้องๆ ใช้เวลาอยู่กับผู้ปกครองที่บ้านมากกว่าอยู่กับเรา แต่ก็มีผู้ปกครองหลายท่านที่ติดปัญหาที่ไม่สามารถควบคุมการอ่านทบทวนเนื้อหาของน้องๆ ได้ เพราะไม่รู้ว่าที่ผ่านมาน้องๆ ได้เรียนเนื้อหาอะไรไปบ้าง ทำได้แค่การบอกให้อ่านหนังสือแต่ไม่สามารถระบุขอบเขตการอ่านแต่ละครั้งได้ ดังนั้นทางโรงเรียน พราว เอ็ดดูเคชั่น จึงได้เปิดบริการสนับผู้เรียนแบบ Online ขึ้น ซึ่งเป็นบริการที่น้องๆ สามารถทบทวนความรู้ที่ได้เรียนกับครูผู้สอนในห้องเรียนจากที่บ้าน  ซึ่งทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริการดังกล่าวจะช่วยให้น้องๆ ได้พัฒนาตนเองได้มากขึ้นกว่าเดิม บริการสนับสนุนผู้เรียน Online เปิดให้บริการสำหรับน้องๆ ที่ได้ลงทะเบียนเรียนในคอร์สต่างๆ กับทางโรงเรียนของเรา  น้องสามารถเข้าถึงระบบห้องเรียน Online ของโรงเรียน ผ่านทาง 2 ช่องทาง ดังนี้ เว็บไซต์ www.proudedu.com แล้วเลือกเมนู […]

บริการสนับผู้เรียนแบบ Online