ProudCourse

คอร์ส วิทย์-คณิต สสวท. ป.6

คอร์สเรียนสำหรับน้องๆ ป.6 ที่จะสอบ สสวท. เพื่อเรียนต่อ ม.1 ร.ร. จุฬาภรณ์ หรือ ห้องเรียนพิเศษ, ห้องโอลิมปิค หรือโรงเรียนที่มีชื่อเสียง จะมีการสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียน เพื่อประเมินศักยภาพของน้องๆ แต่ละคนก่อน…

คอร์สเทอม 1 ปี 63 (ก.ค.-พ.ย.63)

คอร์สเรียนที่จะช่วยพัฒนาความสามารถด้านการศึกษาของน้องๆ ติดต่อลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่ 19-27 มิ.ย. 2563 เริ่มเปิดเรียน วันเสาร์ ที่ 4 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 086-935-5969…