proudschooladmin

คอร์ส วิทย์-คณิต สสวท. ป.6

คอร์สเรียนสำหรับน้องๆ ป.6 ที่จะสอบ สสวท. เพื่อเรียนต่อ ม.1 ร.ร. จุฬาภรณ์ หรือ ห้องเรียนพิเศษ, ห้องโอลิมปิค หรือโรงเรียนที่มีชื่อเสียง จะมีการสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียน เพื่อประเมินศักยภาพของน้องๆ แต่ละคนก่อน…