เกี่ยวกับเรา


โรงเรียน พราว เอ็ดดูเคชั่น

PROUD EDUCATION SCHOOL

 

ปรัชญาของโรงเรียน

เติมเต็มความรู้ จุดประกายความคิด ปลูกจิตสำนึกที่ดี ก้าวสู่วิถีความเป็นเลิศ

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นโรงเรียนกวดวิชาที่ดำเนินงานอย่างมีมาตรฐาน มุ่งให้ความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการพัฒนาตนเองแก่ผู้เรียน
ได้รับการยอมรับจากนักเรียนและผู้ปกครองในด้านคุณภาพ

 

สถานที่ตั้ง

24/3  หมู่ 4  ถ.จรดวิถีถ่อง  ต.ในเมือง  อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย  64110
โทร  086-935-5969
Email : proudedu@gmail.com  www.proudedu.com

เพิ่มเพื่อน