คอร์ส วิทย์-คณิต สสวท. ป.6

คอร์สเรียนสำหรับน้องๆ ป.6 ที่จะสอบ สสวท. เพื่อเรียนต่อ ม.1 ร.ร. จุฬาภรณ์ หรือ ห้องเรียนพิเศษ, ห้องโอลิมปิค หรือโรงเรียนที่มีชื่อเสียง

จะมีการสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียน เพื่อประเมินศักยภาพของน้องๆ แต่ละคนก่อน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียน พราว เอ็ดดูเคชั่น โทร. 086-935-5969

shares