คอร์สคณิตศาสตร์ ม.3

กับการเรียนแบบ Live สด ผ่านโปรแกรม Zoom

ราคา 2500 บาท จำนวน 30 ชั่วโมง

น้องๆ คนไหนสนใจ ติดต่อชำระเงินลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ – 25 มิถุนายน 2563

คอร์ส คณิตศาสตร์ ม.3 (พื่นฐาน) เทอม 1 (ราคา 2500/30 ชั่วโมง) เรียนเนื้อ 6 บท ได้แก่

  • 1. อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  • 2. การแยกตัวประกอบพนุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง
  • 3. สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
  • 4. ความคล้าย
  • 5. กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง
  • 6. สถิติ
shares