ติวเข้ม สสวท.


คอร์สติวเข้มสอบ สสวท ระดับ ป.6 (วิทยาศาสตร์)
สำหรับน้องๆ ป.6 ที่จะต้ัองสอบ สสวท. ในการเรียนต่อ ม.1 ร.ร. จุฬาภรณ์ฯ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *