บริการสนับผู้เรียนแบบ Onlineจากที่ทางโรงเรียนได้พบปัญหาที่เกิดขึ้นกับน้องๆ โดยส่วนใหญ่ที่มาลงเรียนกับเรา ก็คือผลการเรียนยังไม่ได้ตามมาตรฐานที่เราต้องการ จากการคิดวิเคราะห์และทบทวนถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว มีสิ่งหนึ่งที่น้องๆ มีเหมือนกันก็คือ การขาดการอ่านทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่ได้เรียนไป ปัจจุบันครูผู้สอนได้ใช้วิธีพูดเน้นย้ำถึงข้อดีของการอ่านหนังสือและใช้การทดสอบเพื่อกระตุ้นให้น้องๆ ได้มีการอ่านหนังสือมากขึ้น ซึ่งวิธีการดังกล่าวก็ใช้ได้ผลกับน้องๆ เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่มีอีกส่วนมากที่ใช้ไม่ได้ผลเพราะผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบไม่ได้มีผลอะไรต่อน้องๆ เหล่านั้นเหมือนการเรียนในระบบ

 

เนื่องจากเนื้อหาในการเรียนการสอนแต่ละวิชาของโรงเรียนของเรานั้นจะมีรายละเอียดมากกว่าการเรียนปกติที่โรงเรียน ด้วยความมุ่งหวังที่จะให้น้องได้พัฒนาตนเองมากขึ้น ดังนั้นการอ่านทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนจากครูผู้สอนแต่ละครั้งจึงมีความจำเป็น เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้ความรู้เหล่านั้นมีความคงทนอยู่กับตัวน้องๆ ไปตลอด ซึ่งผู้ปกครองมีส่วนเป็นอย่างยิ่งในการที่จะทำให้เกิดกิจกรรมดังกล่าวเพราะน้องๆ ใช้เวลาอยู่กับผู้ปกครองที่บ้านมากกว่าอยู่กับเรา แต่ก็มีผู้ปกครองหลายท่านที่ติดปัญหาที่ไม่สามารถควบคุมการอ่านทบทวนเนื้อหาของน้องๆ ได้ เพราะไม่รู้ว่าที่ผ่านมาน้องๆ ได้เรียนเนื้อหาอะไรไปบ้าง ทำได้แค่การบอกให้อ่านหนังสือแต่ไม่สามารถระบุขอบเขตการอ่านแต่ละครั้งได้

 

ดังนั้นทางโรงเรียน พราว เอ็ดดูเคชั่น จึงได้เปิดบริการสนับผู้เรียนแบบ Online ขึ้น ซึ่งเป็นบริการที่จะคอยแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนแต่ละครั้งที่น้องๆ ได้รับจากครูผู้สอน ขอบเขตของเนื้อหาที่จะต้องอ่านทบทวน การบ้านที่น้องๆ จะต้องทำมาส่ง รวมถึงผลคะแนนสอบต่างๆ ของน้องๆ ซึ่งทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริการดังกล่าวจะช่วยให้น้องๆ ได้พัฒนาตนเองได้มากขึ้นกว่าเดิม

 

บริการสนับสนุนผู้เรียน Online เปิดให้บริการสำหรับท่านผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้ลงทะเบียนเรียนในคอร์สต่างๆ กับทางโรงเรียนของเรา  บริการนี้จะช่วยให้ผู้ปกครองสามารถติดตามการเรียนที่น้องๆ ได้รับ รวมถึงผลการประเมินทางด้านความรู้ของน้องๆ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครองในการช่วยทบทวนบทเรียนให้กับน้องๆ ได้อีกทางหนึ่ง

ท่านผู้ปกครองสามารถเข้าถึงระบบห้องเรียน Online ของโรงเรียน ผ่านทาง 2 ช่องทาง ดังนี้

 

  1. เว็บไซต์ www.proudedu.com แล้วเลือกเมนู ห้องเรียน Online

 

2. ทางโทรศัพท์มือถือหรือแท็ปเล็ตผ่านแอปพลิเคชั่น Moodle Mobile

โดยท่านสามารถ Download แอปพลิเคชั่น Moodle Mobile มาติดตั้งลงบนเครื่อง ซึ่งรองรับทั้งระบบ Android และ iOS

แล้วทำกำหนด Site address ของ App ให้ชี้ไปยัง https://class.proudedu.com แล้วกดปุ่ม Conect!

 ถ้าเชื่อมต่อสำเร็จ จะปรากฏหน้า Login ดังรูป

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *