สอบ วิทย์ ป.4 ปี 2560


บรรยากาศการสอบวัดความรู้ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *