เกี่ยวกับเรา

โรงเรียน พราว เอ็ดดูเคชั่น

ภายใต้กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

24/3 ม.4 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110

โทร. 086-935-5969 Email : proudedu@gmail.com